Hakkımızda

Merkezimiz, Pisidia Bölgesi'nin arkeolojik ve kültür mirasıyla ilgili yerleşim alanı, anıt, yapı kalıntısı ve yazıt gibi belgeleri tespit etmek, arşivlemek, tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının tescilini sağlayarak, korunmalarına katkı sağlamaktadır. Pisidia Bölgesi'nin arkeolojik ve kültür varlıklarının daha iyi tanınıp bilinmesi amacıyla konferans, açık oturum, sempozyum, toplantılar yapmaktadır. Araştırma ve inceleme gezileri düzenlemekte ve başka yerlerde aynı amaçla düzenlenen toplantılara katılmaktadır. Bölge turizminin canlandırılması için arkeolojik, kültürel ve doğal zenginliğin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlamak için faaliyetlerini sürdürmektedir.