Misyon ve Vizyon

MİSYON

Pisidia Bölgesi'nin en erken tarihinden başlayarak, ortaçağ sonuna dek uzayan zaman dilimi içindeki, yer üstü, yeraltı, sualtı arkeoloji araştırmaları, yüzey araştırmaları, kazı ve kitap çalışmalarını araştırır inceler ve sonuçlarını yayınlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara, bu yönde eğitim veren öğretim kurumlarına, eğitim-öğretim ve sertifika programları konusunda projeler hazırlayıp teklifler sunar. Yöre araştırmaları ve araştırmacılarına katkıda bulunur.

 

VİZYON

Pisidia Bölgesi'nin arkeolojik ve kültür varlıklarının daha iyi tanınıp bilinmesi amacıyla, konferans, açık oturum, sempozyum, toplantılar yapar; araştırma ve inceleme gezileri düzenler ve başka yerlerde aynı amaçla düzenlenen toplantılara katılır. Pisidia Bölgesinde bulunan arkeolojik ve kültür varlıklarının bölge halkına tanıtılması ve yerel koruma bilincinin oluşturulmasını ve bölge turizminin canlandırılması için arkeolojik, kültürel ve doğal zenginliğin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını sağlar.