Görev ve Sorumluluklarımız

Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi; Pisidia Bölgesi'ndeki, hertürlü arkeolojik çalışmaya katkı sağlamayı hedefleyen bir merkez olup, kurum organizasyon yapısında Rektörlük Makamına bağlı çalışmaktadır.

1) Pisidia Bölgesi'nin en erken tarihinden başlayarak, ortaçağ sonuna dek uzayan zaman dilimi içindeki yer üstü, yeraltı ve sualtı arkeolojik malzemesini yüzey araştırmaları, kazı ve kitaplık çalışmalarıyla araştırmak ve incelemek, sonuçlarını yayımlamak,

2) Çalışma bölgesiyle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışındaki bilim adamları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi iletişimi sağlamak, bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek,

3) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar tarafından teklif edilen inceleme ve araştırma konularında çalışmalar yürütmek,

4) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara, bu yönde eğitim veren öğretim kurumlarına, eğitim-öğretim ve sertifika programları konusunda projeler hazırlayıp teklifler sunmak, yöre araştırmaları ve araştırmacılarına katkıda bulunmak,

5) Çalışma alanı doğrultusunda, gerekli görülen yerlerde kazı ve araştırma istasyonu kurmak ve yönetmek, sergiler açmak, Üniversite bünyesinde oluşturulacak müzenin oluşumuna katkı sağlamak,

6) Çalışma alanına giren konularda Üniversitenin bütün birimleriyle işbirliğini sağlamak,

7) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.